Zona d’administració de Prestashop no funciona després de llevar el mode depuració

La versió 1.7.X de Prestashop està portant molts problemes per als desenvolupadors web de tot el món. Aquesta plataforma ha fet un salt a l’entonr Symfony i el sistema de plantilles SASS i Bootstrap i passar de la verisó 1.6 a l’ 1.7 és tota una odisea.

En Prestashop 1.7.X ara tenim dos entorns: el de producció i administració. Per a treballar en un entorn de proves o farem amb l’opció “Depuració” activiada,  per a veure posibles errors dels móduls, temes i altres i solucionar-los. Una vegada hem acabat de fer-ho, desactivarem aquesta opció (també es possible que alguns móduls no funionen del tot si tenim aquesta opció activada).

El problema es que al desactivar aquesta opció, al voler entrar al panell d’administració, es possible que tinguem un error 500 o una pantalla en blanc. Si volem solucionar aquesta errada, caldrà esborrar la caché de l’entorn de producció.

En Prestashop 1.7 i superiors, aquesta caché no es troba en la carpeta de cache del directori arrel. Caldrà esborrar tot el contingut (previa còpia de seguritat) de la carpeta /app/cache/prod/

Una vegada esborrats tots els fitxers, ja podrem accedir de nou al nostre panell d’administració.